Teknik & fordon – SFK-TF

Teknik- och fordonssektionen skall främja kvalitetsutvecklingen för produkter och tjänster som har anknytning till markbundna fordon avsedda for civil befordran av människor och/eller gods, i huvudsak på allmän väg.

Teknik- och fordonssektionen skall

  • verka för medlemmarnas utveckling genom erfarenhetsutbyte och utbildning i form av bl.a. konferenser och kurser
  • utveckla ett proaktivt ledarskap inom det område som Teknik- och fordonssektionen verkar
  • medverka som kontaktorgan, nationellt och internationellt
  • hålla kontakt med myndigheter, kontrollorgan och andra organisationer knutna till Teknik- och fordonssektorn

Styrelsen

SFK-Småland ger en tvådagars internrevisionsutbildning där teori och praktik varvas. Genomgång av bl.a. processtänk, ISO...

Läs mer

Kombinera en god frukost med ett spännande föredrag av Anders Ljungberg, CEO Trivector LogiQ AB. Anders har doktorerat i...

Läs mer

Tomten var ett slags skuggbonde med övernaturliga krafter som såg till att gården har lycka med sig. Han antogs ofta vara den förste...

Läs mer

Svenska Förbundet för Kvalitet  |  Box 5052 Postnr 200 71 Malmö  |  Tel 08-753 97 44 | info@sfk.se                                     © SFK  |  » Om cookies  |  » Sitemap