SFK har delat in landet i regioner och bildat en förening i varje. 
På regional nivå genomförs en mängd aktiviteter såsom seminarier, temadagar, studiebesök, frukostmöten och rundabordsamtal. 

Genom att delta i aktiviteterna får du kunskap om hur verksamhetsutveckling bedrivs i andra företag samt ett stort och värdefullt kontaktnät.

Vissa aktiviteter är kostnadsfria för medlemmar medan andra har deltagaravgift, som kan vara olika för medlem och icke medlem.

SFK:s medlemmar kan delta i alla regioners aktiviteter till medlemspris.

Med verksamhetsutveckling menar vi främst utveckling inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö, ledarskap, hälsa och säkerhet.

Kontakta gärna regionens ordförande eller kansliet om du vill veta mer.

"Nya förväntningar, nya möjligheter – framtidens verksamhetsutveckling behövs nu!"Kombinera en god frukost med ett spännande...

Läs mer

IKEA Kvalitet och förbättringar SFK-DG (Svenska Förbundet för Kvalitet – Region Dalarna/Gävleborg) har nöjet att inbjuda företag ...

Läs mer

Tvådagars internrevisionsutbildning där teori och praktik varvas. Genomgång av bl.a. processtänk, ISO 9001:2015, revisionsmetodik...

Läs mer

Tomas Gustavson, konsult, föreläsare och författare, brinner för de agila metodernas fördelar och hjälper företag och människor att ...

Läs mer

Från 1 januari 2018 måste alla FSSC-certifierade företag ha en ”upgrade” audit under året. Kritiska avvikelser införs. Nya krav om ...

Läs mer

FULLBOKAD Tvådagars internrevisionsutbildning där teori och praktik varvas. Genomgång av bl.a. processtänk, ISO 9001:2015,...

Läs mer

Följ med på en spännande dag hos Atlas Copco i Kalmar där vi får en inblick i deras lyckosamma Leanresa. Under förmiddagen får vi...

Läs mer

SFK ställer i år ut med monter på Kvalitetsmässan 14-16 november 2017 i Göteborg.Montern bemannas av både SFK-personal och av...

Läs mer

Svenska Förbundet för Kvalitet Box 5052 Postnr 200 71 Malmö Tel 08-753 97 44 info@sfk.se
© SFK  |  » Om cookies  |  » Sitemap