SFK har delat in landet i regioner och bildat en förening i varje. På regional nivå genomförs en mängd aktiviteter såsom seminarier, temadagar, studiebesök, frukostmöten och rundabordssamtal. 
Genom att delta i aktiviteterna får du kunskap om hur verksamhetsutveckling bedrivs i andra företag samt ett stort och värdefullt kontaktnät. 

Vissa aktiviteter är kostnadsfria för medlemmar medan andra har deltagaravgift, som kan vara olika för medlem och icke medlem. SFK:s medlemmar kan delta i alla regioners aktiviteter till medlemspris.
Med verksamhetsutveckling menar vi främst utveckling inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö, ledarskap, hälsa och säkerhet.
Kontakta gärna regionens ordförande eller kansliet om du vill veta mer.

SFK-Småland ger en tvådagars internrevisionsutbildning där teori och praktik varvas. Genomgång av bl.a. processtänk, ISO...

Läs mer

Kombinera en god frukost med ett spännande föredrag av Anders Ljungberg, CEO Trivector LogiQ AB. Anders har doktorerat i...

Läs mer

Tomten var ett slags skuggbonde med övernaturliga krafter som såg till att gården har lycka med sig. Han antogs ofta vara den förste...

Läs mer

Svenska Förbundet för Kvalitet  |  Box 5052 Postnr 200 71 Malmö  |  Tel 08-753 97 44 | info@sfk.se                                     © SFK  |  » Om cookies  |  » Sitemap