SFK har delat in landet i regioner och bildat en förening i varje. På regional nivå genomförs en mängd aktiviteter såsom seminarier, temadagar, studiebesök, frukostmöten och rundabordssamtal. 
Genom att delta i aktiviteterna får du kunskap om hur verksamhetsutveckling bedrivs i andra företag samt ett stort och värdefullt kontaktnät. 

Vissa aktiviteter är kostnadsfria för medlemmar medan andra har deltagaravgift, som kan vara olika för medlem och icke medlem. SFK:s medlemmar kan delta i alla regioners aktiviteter till medlemspris.
Med verksamhetsutveckling menar vi främst utveckling inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö, ledarskap, hälsa och säkerhet.
Kontakta gärna regionens ordförande eller kansliet om du vill veta mer.

SFK-BYGG inbjuder, 2018-04-18 kl 16.30, till årsmöte och studiebesök på Slussen i StockholmDavid Möller IT/BIM expert...

Läs mer

Varmt välkomna till Årsmöte för SFK Syd! Plats för Café kvalitet följt av årsmöte SFK Syd:Sensussalen, Studentgatan 2, 2...

Läs mer

Förbättringar, innovationer och PopUpLab ”Hur man kan jobba med förbättringar och innovationer i en visions- och...

Läs mer

Q-share är en modell för erfarenhetsutbyte. Vid detta tillfälle får vi en kortare introduktion till ett aktuellt ämne och därefter...

Läs mer

Nya krav i arbetsmiljö – undvik sanktionsavgifter!Praktiska råd och tips för att uppfylla arbetsmiljökraven samt...

Läs mer

SFK DG inbjuder 2018-04-12 till ett kombinerat årsmöte och seminarium med tema:Human Lean - respekt för människan och kontinuerlig...

Läs mer

Missa inte chansen, 2018-04-25 , bjuder SFK Väst in till:   ”Alla goda ting är tre”, Strategi, process och mätning – hur...

Läs mer

Svenska Förbundet för Kvalitet  |  Box 5052 Postnr 200 71 Malmö  |  Tel 08-753 97 44 | info@sfk.se                                     © SFK  |  » Om cookies  |  » Sitemap