SFK har delat in landet i regioner och bildat en förening i varje. På regional nivå genomförs en mängd aktiviteter såsom seminarier, temadagar, studiebesök, frukostmöten och rundabordssamtal. 
Genom att delta i aktiviteterna får du kunskap om hur verksamhetsutveckling bedrivs i andra företag samt ett stort och värdefullt kontaktnät. 

Vissa aktiviteter är kostnadsfria för medlemmar medan andra har deltagaravgift, som kan vara olika för medlem och icke medlem. SFK:s medlemmar kan delta i alla regioners aktiviteter till medlemspris.
Med verksamhetsutveckling menar vi främst utveckling inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö, ledarskap, hälsa och säkerhet.
Kontakta gärna regionens ordförande eller kansliet om du vill veta mer.

21 Augusti, kl. 8:00-10:00. Inbjudan Nu införes i stor skala tillverkningsmetoden ”3D Printning” som också...

Läs mer

2018-09-05 kl 14-16: Vi börjar hösten med ett besök hos Tranås kommun. Christel Esbjörnsson, kvalitetsutvecklare på...

Läs mer

Under flera hundra års tid har Loka Brunn varit en mötesplats för människor. SFK VDÖ bjuder nu in till ett studiebesök på en av...

Läs mer

Det är en utmaning att starta rätt förbättringsprojekt, med rätt människor, med rätt mandat för att driva utvecklingen från...

Läs mer

Vi träffas på Hotell Riverton i Göteborg för en gemensam 3-rättersmiddag på kvällen den 13 september kl 18.00. Vi intar...

Läs mer

Vi vill även passa på att tipsa om höstens aktiviteter. Notera gärna i era almanackor så att ni inte missar något intressant.

Läs mer

Ledarskap i en lärande organisation. Oskar Olofsson är konsult och författare till boken ”Bästa kända arbetssätt” berättar...

Läs mer

Nu kan du söka SFKs pris för bästa uppsats/examensarbete inom kvalitets- och verksamhetsutveckling till minne av Olle Jonson.

Läs mer

Svenska Förbundet för Kvalitet  |  Aminogatan 34, 431 53 Mölndal   |  Tel 031-390 90 90 | info@sfk.se                                     © SFK  |  » Om cookies  |  » Sitemap