Region Värmland-Dalsland-Örebro (VDÖ)
En mötesplatsen för dig som söker ett nätverk för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte inom verksamhetsutveckling med kvalitet. Som medlem får du möjlighet att lära av andra och diskutera dina erfarenheter. Du får också tillgång till ett stort utbud av nationella och regionala studiebesök, seminarier och kurser inom alla områden av kvalitet, som t.ex. kvalitets-verksamhetsledning, arbetsmiljö, certifiering, hälsa, säkerhet och ledarskap. 

Lokala aktiviteter – alla med kvalitet i fokus – väljer vi utifrån intressen inom VDÖ.  Kontakta styrelsen med underingar och önskemål kring ditt medlemskap. 

Styrelsen

Aktiviterer, planerade:

Aktiviterer, genomförda:
2017-11-16 Agila arbetsprocesser, situationsanpassning av metoder...
2017-05-11 Processledning på Valmet AB, företagsbesök.
2017-03-09 Att etablera processledning – i praktiken
2016-09-13 En processorienterad organisation: varför, vad och hur

SFK-BYGG inbjuder, 2018-04-18 kl 16.30, till årsmöte och studiebesök på Slussen i StockholmDavid Möller IT/BIM expert...

Läs mer

Varmt välkomna till Årsmöte för SFK Syd! Plats för Café kvalitet följt av årsmöte SFK Syd:Sensussalen, Studentgatan 2, 2...

Läs mer

Förbättringar, innovationer och PopUpLab ”Hur man kan jobba med förbättringar och innovationer i en visions- och...

Läs mer

Q-share är en modell för erfarenhetsutbyte. Vid detta tillfälle får vi en kortare introduktion till ett aktuellt ämne och därefter...

Läs mer

Nya krav i arbetsmiljö – undvik sanktionsavgifter!Praktiska råd och tips för att uppfylla arbetsmiljökraven samt...

Läs mer

SFK DG inbjuder 2018-04-12 till ett kombinerat årsmöte och seminarium med tema:Human Lean - respekt för människan och kontinuerlig...

Läs mer

Missa inte chansen, 2018-04-25 , bjuder SFK Väst in till:   ”Alla goda ting är tre”, Strategi, process och mätning – hur...

Läs mer

Svenska Förbundet för Kvalitet  |  Box 5052 Postnr 200 71 Malmö  |  Tel 08-753 97 44 | info@sfk.se                                     © SFK  |  » Om cookies  |  » Sitemap