Region Värmland-Dalsland-Örebro (VDÖ)
En mötesplatsen för dig som söker ett nätverk för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte inom verksamhetsutveckling med kvalitet. Som medlem får du möjlighet att lära av andra och diskutera dina erfarenheter. Du får också tillgång till ett stort utbud av nationella och regionala studiebesök, seminarier och kurser inom alla områden av kvalitet, som t.ex. kvalitets-verksamhetsledning, arbetsmiljö, certifiering, hälsa, säkerhet och ledarskap. 

Lokala aktiviteter – alla med kvalitet i fokus – väljer vi utifrån intressen inom VDÖ.  Kontakta styrelsen med underingar och önskemål kring ditt medlemskap. 

Styrelsen

Aktiviterer, planerade:
2018-08-31 Studiebesök Loka Brunn, Grythyttan

Aktiviterer, g
enomförda:

2018-03-08 Hållbarhet och kvalitet som perspektiv i processledning - mötet mellan ledningens uppdrag och effektiv verksamhetsutveckling
2017-11-16 Agila arbetsprocesser, situationsanpassning av metoder..
2017-05-11 Processledning på Valmet AB, företagsbesök.
2017-03-09 Att etablera processledning – i praktiken
2016-09-13 En processorienterad organisation: varför, vad och hur

2018-09-05 kl 14-16: Vi börjar hösten med ett besök hos Tranås kommun. Christel Esbjörnsson, kvalitetsutvecklare på...

Läs mer

Under flera hundra års tid har Loka Brunn varit en mötesplats för människor. SFK VDÖ bjuder nu in till ett studiebesök på en av...

Läs mer

Det är en utmaning att starta rätt förbättringsprojekt, med rätt människor, med rätt mandat för att driva utvecklingen från...

Läs mer

Vi träffas på Hotell Riverton i Göteborg för en gemensam 3-rättersmiddag på kvällen den 13 september kl 18.00. Vi intar...

Läs mer

Vi vill även passa på att tipsa om höstens aktiviteter. Notera gärna i era almanackor så att ni inte missar något intressant.

Läs mer

Ledarskap i en lärande organisation. Oskar Olofsson är konsult och författare till boken ”Bästa kända arbetssätt” berättar...

Läs mer

Nu kan du söka SFKs pris för bästa uppsats/examensarbete inom kvalitets- och verksamhetsutveckling till minne av Olle Jonson.

Läs mer

Svenska Förbundet för Kvalitet  |  Aminogatan 34, 431 53 Mölndal   |  Tel 031-390 90 90 | info@sfk.se                                     © SFK  |  » Om cookies  |  » Sitemap