Region Väst

Här är mötesplatsen för dig som söker ett nätverk för förbättringsarbete och kompetensutveckling. Vi erbjuder intressanta studiebesök och seminarier. Hos oss får du möjlighet att lära av andra och att själv dela med dig av din erfarenhet.  På så vis blir vårt nätverk ett lyft för allas vårt kunnande.
Vi försöker att täcka in områdena kvalitet, miljö, arbetsmiljö, hälsa, säkerhet och ledarskap. Välkommen att nätverka och bidra med friska idéer som leder utvecklingen framåt. Kontakta gärna styrelsen för tips och förslag till aktiviteter.

Styrelsen

Aktiviteter, kommande:
2018-05-xx Studiebesök Volvo Lastvagnar
2018-04-25 Workshop: "
Strategi, process och mätning"

Aktiviteter, genomförda:
2018-03-07 Årsmöte
2018-01-31 Hur skapa ett levande ledningssystem?

2017-11-15, WQD, World Quality Day 2017!
2017-09-19 Studiebesök hos de fem Stenungsundsföretagen
2017-08-24 Studiebesök hos RISE i Borås
2017-05-16 "Agila metoder - en fortsättning på det metodiska kvalitetsarbetet!"
2017-03-08 Framtidens verksamhetsutveckling behövs nu!" Kombinerat seminairum och ordinarie årsmöte
2017-02-02  Forbildning "Nya Iso 9001/14001:2015"

2016-12-07 Studiebesök hos Göteborgs stad
2016-10-27 Studiebesök hos Capio Lundby Sjukhus Göteborg
2016-10-06 Att starta rätt förbättringsprojekt utifrån Strategi
2016-09-08 Specialseminarium "Framtida kvalitetsutveckling"
2016-06-09 Studiebesök hos Göteborgs hamn
2016-03-09 SFK Väst årsmöte
2016-02-04 Nya iso 9001 och 14001 del 1
2016-03-02 Nya iso 9001 och 14001 del 2
2016-01-21 Studiebesök hos Volvo Car, mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet

2015-10-06 Studiebesök Swedish Match Göteborg
2015-06-03 Vårmingel med tema "Hållbar konsumtion - en hygienfaktor idag"
2015-02-18 Kombinerat seminarium och studiebesök hos  RUAG i Göteborg
2015-03-17 SFK Väst årsmöte

SFK-BYGG inbjuder, 2018-04-18 kl 16.30, till årsmöte och studiebesök på Slussen i StockholmDavid Möller IT/BIM expert...

Läs mer

Varmt välkomna till Årsmöte för SFK Syd! Plats för Café kvalitet följt av årsmöte SFK Syd:Sensussalen, Studentgatan 2, 2...

Läs mer

Förbättringar, innovationer och PopUpLab ”Hur man kan jobba med förbättringar och innovationer i en visions- och...

Läs mer

Q-share är en modell för erfarenhetsutbyte. Vid detta tillfälle får vi en kortare introduktion till ett aktuellt ämne och därefter...

Läs mer

Nya krav i arbetsmiljö – undvik sanktionsavgifter!Praktiska råd och tips för att uppfylla arbetsmiljökraven samt...

Läs mer

SFK DG inbjuder 2018-04-12 till ett kombinerat årsmöte och seminarium med tema:Human Lean - respekt för människan och kontinuerlig...

Läs mer

Missa inte chansen, 2018-04-25 , bjuder SFK Väst in till:   ”Alla goda ting är tre”, Strategi, process och mätning – hur...

Läs mer

Svenska Förbundet för Kvalitet  |  Box 5052 Postnr 200 71 Malmö  |  Tel 08-753 97 44 | info@sfk.se                                     © SFK  |  » Om cookies  |  » Sitemap