Region Östergötland
SFK Östergötland är en förening och ett nätverk för ökad kompetens och inspiration, för personer som arbetar med kvalitet och verksamhetsutveckling. Kvalitetsledare och verksamhetsutvecklare i Östergötland träffas 6-7 gånger per år för att lära och utvecklas tillsammans.
SFK-Öst vill gärna vidga nätverket. Vi tror att det finns många duktiga människor som kan vitalisera samtalen kring kvalitet, förbättringsarbete, processer, lean och ledarskap. Därför erbjuder vi dig som är nyfiken att delta i en eller ett par aktiviteter, helt kostnadsfritt. När du bestämt dig för att bli medlem anmäler du det via fliken Medlemskap på sfk.se.  Har du frågor eller idéer? Skicka dem till ost@sfk.se.

Styrelsen

Aktiviteter, kommande:

2018-04-17 kl 8-10: Förbättringar, innovationer och PopUpLab   ”Hur man kan jobba med förbättringar och innovationer i en visions- och värderingsstyrd organisation” Linda Huljebrant från Sankt Kors berättar hur de jobbar med idéer och förbättringar, bland annat hur de använde appen POP (prototyping on paper) för uppdraget att skapa Sveriges smartaste elcykelpool. Sedan blir det en kopp kaffe och lite tid att prata med varann. Plats: Sankt Kors Fastighets AB, Westmansgatan 47, Linköping.
2018-05-24 kl 14-16: Q-share. Q-share är en modell för erfarenhetsutbyte. Vid detta tillfälle får vi en kortare introduktion till ett aktuellt ämne och därefter tid för att reflektera, lyssna till varandra och dela erfarenheter. Dagens ämne meddelas senare. Plats: Tekniska verken i Linköping, Brogatan 1  
2018-09-05 Aktivitet 4
2018-10-16 Aktivitet 5
2018-11-28 Aktivitet 6

Aktiviteter, genomförda:

2018-03-13 Kvalitetsdagen. Kvalitetsdagen är en årlig konferens som i år går av stapeln den 13 mars på Kårhuset Kollektivet i Linköping.  Vill du veta mer om de stora kvalitetsfrågorna och dess betydelse för den framtida utvecklingen inom området? Årets tema, ”Framtidens kvalitetsutmaningar”, sätter fokus på aktuella utmaningar inom kvalitet- och verksamhetsutveckling, vad vi gör för att möta dessa och hur vi gemensamt kan driva forskningen framåt. Vi erbjuder en halvdag med inspirerande föredrag från näringsliv, offentlig verksamhet och aktuell forskning. Mer information och program finns på hemsidan https://liu.se/forskning/kvalitetsdagen.

2018-02-28 kl 17-19 Omvärlds- och framtidsanalys som en grund för strategi och affärsplaner. Årsmöte.Affärsutvecklare Erik Olsson från Tekniska verken i Linköping berättar om hur man arbetar med omvärlds- och framtidsanalys som en grund för koncernens strategi och affärsplaner. Därefter får vi lite gott att äta och sedan följer ett kort årsmöte. Plats: Linköpings universitet, A-huset ingång 17, rum 317:868 som ligger mitt ovanför ingång 7
2017-11-19  kl 08-10 Studiebesök hos TitanX Engine Cooling i Linköping – Olika aspekter av Lean
2017-10-19 kl 14-16 Studiebesök hos Strömsholmen i Tranås – Hur man kan visualisera, följa upp och styra med hjälp av mål Denna gången åker vi till Tranås för ett studiebesök på Strömsholmen AB, som har specialiserat sig på tillverkning av gasfjädrar och gashydraulisk fjädring. På plats får vi en genomgång och rundvandring där Sylvia som är Quality & Environment Manager visar upp hur de visualiserar sitt dagliga arbete och arbetar mot sina mål genom exempelvis uppföljningstavlor och daglig styrning i produktionen.
2017-09-05 Från vision till verklighet. Lena Miranda, VD på Science Park Mjärdevi och Niclas Söör, grundare av DoSpace
2017-05-24 Digital kommunikation genomsyrar hela verksamheter. Magdalena Green, Gaia
2017-03-15 Kvalitetsdagen: Perspektiv på kvalitetskultur. Eftersits/AW på Beer & Burger
2017-02-22 Årsmöte. ”Quality Improvement Plan”. Frida Olsson, Saab

2016-12-07 Kreativa idéer och innovativa lösningar. Ewa Svensson, Crearum
2016-10-25 Processutvärdering och förbättringsarbete. Marc Samuelsson, Siemens
2016-09-15 Förbättring genom standardisering – standardiserat vårdförlopp inom cancervården. Marie Lagerfelt        och Per-Anders Heedman, Universitetssjukhuset
2016-05-03 Mätning för bättre styrning: Hur väljer man bra nyckeltal? Mattias Elg, LiU
2016-04-13 Mätning för bättre styrning: Analysera mera! Gör mer med dina mätningar. Urban Säfwenberg, Akutkliniken och Jostein Langstrand, LiU

SFK-BYGG inbjuder, 2018-04-18 kl 16.30, till årsmöte och studiebesök på Slussen i StockholmDavid Möller IT/BIM expert...

Läs mer

Varmt välkomna till Årsmöte för SFK Syd! Plats för Café kvalitet följt av årsmöte SFK Syd:Sensussalen, Studentgatan 2, 2...

Läs mer

Förbättringar, innovationer och PopUpLab ”Hur man kan jobba med förbättringar och innovationer i en visions- och...

Läs mer

Q-share är en modell för erfarenhetsutbyte. Vid detta tillfälle får vi en kortare introduktion till ett aktuellt ämne och därefter...

Läs mer

Nya krav i arbetsmiljö – undvik sanktionsavgifter!Praktiska råd och tips för att uppfylla arbetsmiljökraven samt...

Läs mer

SFK DG inbjuder 2018-04-12 till ett kombinerat årsmöte och seminarium med tema:Human Lean - respekt för människan och kontinuerlig...

Läs mer

Missa inte chansen, 2018-04-25 , bjuder SFK Väst in till:   ”Alla goda ting är tre”, Strategi, process och mätning – hur...

Läs mer

Svenska Förbundet för Kvalitet  |  Box 5052 Postnr 200 71 Malmö  |  Tel 08-753 97 44 | info@sfk.se                                     © SFK  |  » Om cookies  |  » Sitemap