Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan

Olle Jonsonpriset 2015


Årets pris går till Amanda Nilsson Mäkikaltio och Lisa Ronstad för examensarbetet:
"The future of management systems"
Examensarbetet har utförts vid Luleå tekniska universitet.

Juryns motivering:
Många organisationer ser utmaningar i att utveckla verksamhetsledningssystem som inte bara svarar upp mot aktuella standarder, utan också på ett dynamiskt sätt tillgodoser interna behov och förväntningar. I examensarbetet studeras trender inom området samt, via en fallstudie, behov och krav som olika användare ställer på ett effektivt ledningssystem.

Författarna beskriver på ett förtjänstfullt sätt den samlade utvecklingen inom området och ger en rad rekommendationer avseende framtidens ledningssystem.
Examensarbetet är mycket väl utfört och resultaten kan såväl inspirera som vägleda organisationer i arbetet med att höja värdeskapandet och ytterligare effektivisera sina ledningssystem.

Hedersomnämnande
Juryn vill ge ett hedersomnämnande till Andreas Karnstedt och Julia Winter för examensarbetet: 
"Defining and measuring service quality in a manufacturing company".
Examensarbetet har utförts vid Chalmers tekniska högskola.

Juryns motivering
Det allt ökande tjänsteinnehållet i tillverkningsindustrin medför nya utmaningar för hur värdeskapande kan systematiseras och effektiviseras. Examensarbetet belyser på ett insiktsfullt sätt centrala frågor kring tjänstekvalitet, kvalitetsdimensioner och kvalitetsmätningar som är relevanta för tillverkande företag som erbjuder tjänster i en B2B-kontext.

Författarna poängterar bland annat betydelsen av att verkligen förstå aktuella kvalitetsdimensioner och att dessa blir vägledande för utformningen av kommande kvalitetsmätningar.
Examensarbetet håller en hög nivå och bidrar till kunskapsutvecklingen inom området.

 

Svenska Förbundet för Kvalitet Box 5052 Postnr 200 71 Malmö Tel 08-753 97 44 info@sfk.se

 

Utbildning i kemikaliehantering SFK Småland
Kemikalieutbildning SFK Småland genomför 2016-11-10 utbildning i teori och praktik i hanteringen av kemikalier med bra exempel för...

Informationsträff hos Mackmyra Svensk Whisky i Gävle
Torsdag den 6 oktober, kl. 13.00–15.00 SFK-DG (Svenska Förbundet för Kvalitet – Region Dalarna/Gävleborg) har nöjet att inbjuda både...

SFK Småland inbjuder 2016-10-13 till Kurs i organisatorisk och social arbetsmiljö, Vrigstad
Systematiskt arbetsmiljöarbete för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön - Ett krav eller en möjlighet? Friska Arbetsplatser AB och...

SFK rekommenderar att anmäla dig och ditt arbetsteam till Quality Innovation Award 2016
Quality Innovation Award 2016 är en internationellt uppmärksammad tävling för banbrytande innovationer inom privat och offentlig verksamhet.

Processledning enligt ISO 9001:2015
SFK Småland inbjuder 2016-09-29 till fortbildning inom processledning. Nya utgåvan av ISO 9001 har förtydligat krav vad gäller processer...

Studiebesök hos Capio Lundby Sjukhus i Göteborg
SFK Väst inbjuder 2016-10-27 till ett unikt och intressant studiebesök och Lundby Sjukhus. Tid: 13.30 - 16.00 Max antal deltagare: 30...

Effektivisera era processrevisioner med VDA 6.3
En dag då vi reder ut vad processrevision enligt VDA 6.3 innebär och ger en insikt i VDA´s verktyg för processrevision. Ni kommer att få...

En processorienterad organisation: varför, vad och hur?
Region Värmland-Dalsland-Örebro (VDÖ) bjuder in till årsmöte och temadag kring processorientering i praktiken på Karlstads...

Att starta RÄTT förbättringsprojekt utifrån strategiskt viktiga nyckeltal - introduktion Lean...
SFK Väst inbjuder 2016-10-06, med start kl. 13.30, till seminarium där Peter Hammersberg, universitetslektor vid institutionen för...

PUBMINGEL PÅ THE BISHOPS ARMS!
Träffa nya kvalitetsvänner och utbyt erfarenhet på vår ”Kvalitetspub”. SFK Stockholm inbjuder till pubkväll 2016-10-04 med start...

Dags att söka SFK-LLKs stipendium 2016 för bästa examensarbete!
SFKs sektion för Läkemedel, Livsmedel och Kemisk-tekniska produkter inbjuder till att söka sektionens stipendium för bästa...


 
Senast publicerad: 160921 | Powered by SiteSmart