Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan

Olle Jonsonpriset 2015


Årets pris går till Amanda Nilsson Mäkikaltio och Lisa Ronstad för examensarbetet:
"The future of management systems"
Examensarbetet har utförts vid Luleå tekniska universitet.

Juryns motivering:
Många organisationer ser utmaningar i att utveckla verksamhetsledningssystem som inte bara svarar upp mot aktuella standarder, utan också på ett dynamiskt sätt tillgodoser interna behov och förväntningar. I examensarbetet studeras trender inom området samt, via en fallstudie, behov och krav som olika användare ställer på ett effektivt ledningssystem.

Författarna beskriver på ett förtjänstfullt sätt den samlade utvecklingen inom området och ger en rad rekommendationer avseende framtidens ledningssystem.
Examensarbetet är mycket väl utfört och resultaten kan såväl inspirera som vägleda organisationer i arbetet med att höja värdeskapandet och ytterligare effektivisera sina ledningssystem.

Hedersomnämnande
Juryn vill ge ett hedersomnämnande till Andreas Karnstedt och Julia Winter för examensarbetet: 
"Defining and measuring service quality in a manufacturing company".
Examensarbetet har utförts vid Chalmers tekniska högskola.

Juryns motivering
Det allt ökande tjänsteinnehållet i tillverkningsindustrin medför nya utmaningar för hur värdeskapande kan systematiseras och effektiviseras. Examensarbetet belyser på ett insiktsfullt sätt centrala frågor kring tjänstekvalitet, kvalitetsdimensioner och kvalitetsmätningar som är relevanta för tillverkande företag som erbjuder tjänster i en B2B-kontext.

Författarna poängterar bland annat betydelsen av att verkligen förstå aktuella kvalitetsdimensioner och att dessa blir vägledande för utformningen av kommande kvalitetsmätningar.
Examensarbetet håller en hög nivå och bidrar till kunskapsutvecklingen inom området.

 

Svenska Förbundet för Kvalitet Box 5052 Postnr 200 71 Malmö Tel 08-753 97 44 info@sfk.se

 

Dags att söka SFK-LLKs stipendium 2017 för bästa examensarbete!
SFKs sektion för Läkemedel, Livsmedel och Kemisk-tekniska produkter inbjuder till att söka sektionens stipendium för bästa...

Vår norska systerorganisation inbjuder 21 nov 2016 till: Sikringskultur i bedriften
Hva er det og hvordan håndterer vi det? Hvor godt rustet er du i tilfelle noen vil deg eller din bedrift noe vondt? Hvordan jobber du med sikring? ...

SFK SV: Studiebesök på Lilla Nyby Återvinningscentral i Eskilstuna 2016-11-15 13.30 – 15.00
SFK SV inbjuder 2016-11-15, kl 13.30-15.00 till intressant besök på Lilla Nyby Återvinningscentral i Eskilstuna. Lilla Nyby skriver på sin...

SFK SV: After Work 28 oktober med start kl. 17.00
SFK SV bjuder in till After Work den 28 oktober på Bishops Arms i Västerås kl 17.00-19.00. Planera in det och ta gärna med någon mer. Väl ...

SFK Stockholm: Studiebesök hos AstraZeneca Södertälje 2016-11-17 13.00-15.00
AstraZeneca är ett av Sveriges viktigaste exportföretag med verksamhet i Göteborg och Södertälje. De är ca 6 600 personer som arbetar med...

SFK Småland: ISO 9001: 2015 och ISO 14001: 2015 – Föreläsning samt nätverkande med...
Vi reder ut de nya begreppen i standarderna och förklarar den röda tråden samt hur man praktiskt kan tillämpa detta. Du får konkreta...

SFK Småland: Utbildning i kemikaliehantering SFK Småland
Kemikalieutbildning SFK Småland genomför 2016-11-10 utbildning i teori och praktik i hanteringen av kemikalier med bra exempel för...


 
Senast publicerad: 161027 | Powered by SiteSmart