Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan

Olle Jonsonpriset 2016

Årets vinnare av Olle Jonson-priset är Michael Ekström för examensarbetet examensarbetet ”Chefens förutsättningar att ägna sig åt systematiskt kvalitetsarbete – en fallstudie inom kommunal förvaltning” Examensarbetet har utförts vid Mittuniversitetet.

Motivering

I examensarbetet belyser författaren hur förutsättningarna för att bedriva ett systematiskt förbättringsarbete kan se ut för chefer inom kommunal förvaltning. Slutsatsen är att förutsättningarna kan vara starkt begränsade och att orsakerna kan identifieras på olika systemnivåer i organisationen. Examensarbetet är föredömligt genomfört och ger läsaren kritisk och värdefull insikt kring praktiska hinder som måste övervinnas för att åstadkomma ett väl fungerande kvalitetsarbete.

Hedersomnämnande

Juryn tilldelade Julia Carlsson och Jennifer Mattsson ett hedersomnämnande för examensarbetet ”Lean i äldreomsorg – en cylinderformad kloss i ett fyrkantigt hål”. Examensarbetet har utförts vid Linköpings Universitet. 

Motivering

Införande av Lean inom offentlig tjänsteverksamhet har varit föremål för livlig diskussion under de senaste åren och examensarbetets syfte har varit att bedöma huruvida Lean är en passande modell för kommunal äldreomsorg. Författarna har på ett förtjänstfullt sätt problematiserat äldreomsorgen som en heterogen tjänst med höga krav på individanpassning och dragit slutsatsen att ett fullskaligt införande av Lean är problematiskt men att metodiken kan fungera väl inom delar av äldreomsorgen. Examensarbetet håller en hög nivå och bidrar till kunskapsutvecklingen inom området.

Länk till examensarbetet 2016

Olle Jonsonpriset 2015


Årets pris går till Amanda Nilsson Mäkikaltio och Lisa Ronstad för examensarbetet:
"The future of management systems"
Examensarbetet har utförts vid Luleå tekniska universitet.

Juryns motivering:
Många organisationer ser utmaningar i att utveckla verksamhetsledningssystem som inte bara svarar upp mot aktuella standarder, utan också på ett dynamiskt sätt tillgodoser interna behov och förväntningar. I examensarbetet studeras trender inom området samt, via en fallstudie, behov och krav som olika användare ställer på ett effektivt ledningssystem.

Författarna beskriver på ett förtjänstfullt sätt den samlade utvecklingen inom området och ger en rad rekommendationer avseende framtidens ledningssystem.
Examensarbetet är mycket väl utfört och resultaten kan såväl inspirera som vägleda organisationer i arbetet med att höja värdeskapandet och ytterligare effektivisera sina ledningssystem.

Hedersomnämnande
Juryn vill ge ett hedersomnämnande till Andreas Karnstedt och Julia Winter för examensarbetet: 
"Defining and measuring service quality in a manufacturing company".
Examensarbetet har utförts vid Chalmers tekniska högskola.

Juryns motivering
Det allt ökande tjänsteinnehållet i tillverkningsindustrin medför nya utmaningar för hur värdeskapande kan systematiseras och effektiviseras. Examensarbetet belyser på ett insiktsfullt sätt centrala frågor kring tjänstekvalitet, kvalitetsdimensioner och kvalitetsmätningar som är relevanta för tillverkande företag som erbjuder tjänster i en B2B-kontext.

Författarna poängterar bland annat betydelsen av att verkligen förstå aktuella kvalitetsdimensioner och att dessa blir vägledande för utformningen av kommande kvalitetsmätningar.
Examensarbetet håller en hög nivå och bidrar till kunskapsutvecklingen inom området.

 

SFK VDÖ bjuder in till workshop den 9/3 på tema: Att etablera processledning – i praktiken
- metoder för att kvalitetssäkra och förvalta processbeskrivningar - aktuell forskning och erfarenheter från yrkesverksamma - konsekvenser av...

IATF 16949: 2016 – vilka är ändringarna? SFK Småland.
Extra insatt kurstillfälle 2017-03-24 IATF 16949:2016 är den nyligen publicerade standarden för fordonsindustrin som ersätter ISO/TS...

SFK Väst inbjuder till ett kombinerat seminarium och årsmöte 8 mars 2017
Förutom, som vanligt, årsmöte, förtäring, trivsel och mingel, kommer vi även att få lyssna till ett spännande föredrag av Anders...

SFK Stockholm inbjuder 22 mars till ordinarie årsmöte
SFK Stockholms årsmöte äger rum hos ISS Facility Management. Vi kommer först få information om ISS och deras verksamhetsledningssystem som...

Välkommen till Kvalitetsdagen 2017-03-15!
I år, 2017-03-15, hålls Kvalitetsdagen på Collegium i Linköping och vi kan utlova en späckad dag med intressanta föredrag både från...

Kombinerat seminarium och fortbildning i "Nya Iso 9001 och 14001/2015" i Stockholm.
SFK Stockholm inbjuder 2017-03-08 till fortbildning avseende nyheter och förändringar i de nya standarderna inklusive erfarenheter, tips och svar ...

SFK Småland arrangerar 2017-02-23 utbildning i riskbedömning inom ISO.
I samband med förtydligandet om riskbaserat arbetssätt i ISO 9001:2015, ISO 18001:2007 och ISO 14001:2015 planerar SFK Småland att...

Nätverksträff i Stockholm med C2 Management, mottagare av SIQ:s utmärkelse Svensk Kvalitet 2016.
15 febr. 2017 kl 07.45-08,45. SFK Stockholm arrangerar nätverksträff tillsammans med C2 Management med tema: Gör det enkelt –...

IATF 16949:2016 – vilka är ändringarna? FULLTECKNAD.
Extra insatt kurstillfälle 2017-03-24! IATF 16949:2016 är den nyligen publicerade standarden för fordonsindustrin som ersätter ISO/TS...

SFK Småland förhandsinformerar om planerade aktiviteter våren 2017.
SFK Småland önskar alla GOD JUL och GOTT NYTT ÅR! Vi vill även passa på att tipsa om vårens inplanerade aktiviteter. Notera gärna i...

Kombinerat seminarium och fortbildning i "Nya Iso 9001 och 14001" i Göteborg.
SFK Väst inbjuder 2017-02-02 till fortbildning avseende nyheter och förändringar i de nya standarderna inklusive erfarenheter, tips och svar på ...

Dags att söka SFK-LLKs stipendium 2017 för bästa examensarbete!
SFKs sektion för Läkemedel, Livsmedel och Kemisk-tekniska produkter inbjuder till att söka sektionens stipendium för bästa...


 
Senast publicerad: 170119 | Powered by SiteSmart