Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan

Olle Jonsonpriset 2015


Årets pris går till Amanda Nilsson Mäkikaltio och Lisa Ronstad för examensarbetet:
"The future of management systems"
Examensarbetet har utförts vid Luleå tekniska universitet.

Juryns motivering:
Många organisationer ser utmaningar i att utveckla verksamhetsledningssystem som inte bara svarar upp mot aktuella standarder, utan också på ett dynamiskt sätt tillgodoser interna behov och förväntningar. I examensarbetet studeras trender inom området samt, via en fallstudie, behov och krav som olika användare ställer på ett effektivt ledningssystem.

Författarna beskriver på ett förtjänstfullt sätt den samlade utvecklingen inom området och ger en rad rekommendationer avseende framtidens ledningssystem.
Examensarbetet är mycket väl utfört och resultaten kan såväl inspirera som vägleda organisationer i arbetet med att höja värdeskapandet och ytterligare effektivisera sina ledningssystem.

Hedersomnämnande
Juryn vill ge ett hedersomnämnande till Andreas Karnstedt och Julia Winter för examensarbetet: 
"Defining and measuring service quality in a manufacturing company".
Examensarbetet har utförts vid Chalmers tekniska högskola.

Juryns motivering
Det allt ökande tjänsteinnehållet i tillverkningsindustrin medför nya utmaningar för hur värdeskapande kan systematiseras och effektiviseras. Examensarbetet belyser på ett insiktsfullt sätt centrala frågor kring tjänstekvalitet, kvalitetsdimensioner och kvalitetsmätningar som är relevanta för tillverkande företag som erbjuder tjänster i en B2B-kontext.

Författarna poängterar bland annat betydelsen av att verkligen förstå aktuella kvalitetsdimensioner och att dessa blir vägledande för utformningen av kommande kvalitetsmätningar.
Examensarbetet håller en hög nivå och bidrar till kunskapsutvecklingen inom området.

 

Svenska Förbundet för Kvalitet Box 5052 Postnr 200 71 Malmö Tel 08-753 97 44 info@sfk.se

 

Seminarium om Standardiserade vårdförlopp inom cancervården 2016-09-15 kl 14-16
SFK Östergötland inbjuder 2016-09-15 kl. 14-16 till seminarium om Standardiserade vårdförlopp inom cancervården i Linköping. SFK är en...

Processledning enligt ISO 9001:2015
SFK Småland inbjuder 2016-09-29 till fortbildning inom processledning. Nya utgåvan av ISO 9001 har förtydligat krav vad gäller processer...

”Olika kommunikations- och beteendestilar – hur skapar vi bäst resultat tillsammans?”
SFK Stockholm inbjuder 2016-09-09 08.30 - 09.30 till frukostseminarium med budskapet: Alla stilar behövs på en arbetsplats, men de olika...

Studiebesök hos Capio Lundby Sjukhus i Göteborg
SFK Väst inbjuder 2016-10-27 till ett unikt och intressant studiebesök och Lundby Sjukhus. Tid: 13.30 - 16.00 Från sjukhusets hemsida läser ...

Effektivisera era processrevisioner med VDA 6.3
En dag då vi reder ut vad processrevision enligt VDA 6.3 innebär och ger en insikt i VDA´s verktyg för processrevision. Ni kommer att få...

En processorienterad organisation: varför, vad och hur?
Region Värmland-Dalsland-Örebro (VDÖ) bjuder in till årsmöte och temadag kring processorientering i praktiken på Karlstads...

Framtida kvalitetsutveckling - vad händer i omvärlden och vad väntar framöver?
En internationell utblick om utveckling som diskuteras inom EOQ, IAQ, ASQ och FN. SFK Väst inbjuder 2016-09-08 18.00-20.30 till seminarium på...

Att starta RÄTT förbättringsprojekt utifrån strategiskt viktiga nyckeltal - introduktion Lean...
SFK Väst inbjuder 2016-10-06, med start kl. 13.30, till seminarium där Peter Hammersberg, universitetslektor vid institutionen för...

Ett nytt sätt att se på kvalitetsutveckling
SFK Stockholm inbjuder 2016-09-05 till seminarium om att ha kul på jobbet och göra kunder och medarbetare nöjda Många har upplevt att...

PUBMINGEL PÅ THE BISHOPS ARMS!
Träffa nya kvalitetsvänner och utbyt erfarenhet på vår ”Kvalitetspub”. SFK Stockholm inbjuder till pubkväll 2016-10-04 med start...

Dags att söka SFK-LLKs stipendium 2016 för bästa examensarbete!
SFKs sektion för Läkemedel, Livsmedel och Kemisk-tekniska produkter inbjuder till att söka sektionens stipendium för bästa...


 
Senast publicerad: 160827 | Powered by SiteSmart