Välkommen att söka priset till minne av Olle Jonson

SFK (Svenska Förbundet för Kvalitet) är en ideell organisation som verkar för ökad konkurrenskraft i Sverige genom offensiv kvalitetsutveckling. Vi delar årligen ut Priset för bästa uppsats/examensarbete inom kvalitets- och verksamhetsutveckling till minne av Olle Jonson

Du tävlar om 20 000 kr samt möjligheten att få presentera dina insikter och kunskapsbidrag inför branschen på World Quality Day (WQD) den 8:e november i Stockholm.

Följande gäller för din ansökan:

-   Din uppsats (C-/D-nivå) ska vara godkänd perioden 2017-07-01–2018-06-31. 

-   Ansökan ska bestå av en sammanfattning (1-3 sidor) som beskriver uppsatsens kunskapsbidrag och den metod som använts för att göra ett första urval. Sammanfattning och uppsatsen i sin helhet (.pdf) skickas till info@sfk.se senast den 1 juli 2018.

-   Vinnare utses av en jury som består av representant från SFKs styrelse, näringslivet och akademin. Bedömningen grundas i första hand på uppsatsens relevans och bidrag till kunskapsområdet. Förutom uppsatsens originalitet tas också hänsyn till uppsatsens grundning i teori/praktik och kommunicerbarhet.

-  Vinnare godkänner att uppsatsen publiceras på www.sfk.se, där vinnande samt hedersomnämnda bidrag presenteras och förses med länk till uppsatsen.

- Vinnare ska även presentera sina insikter och kunskapsbidrag på World Quality Day den 8:e november i Stockholm.

Välkommen med din ansökan!

Ledarskap i en lärande organisation. Oskar Olofsson är konsult och författare till boken ”Bästa kända arbetssätt” berättar...

Läs mer

Informationsträff hos Alsbo ägg i Krylbo.  Passa på och få en inblick i hur ett äggpackeri fungerar och hur företaget...

Läs mer

Nu kan du söka SFKs pris för bästa uppsats/examensarbete inom kvalitets- och verksamhetsutveckling till minne av Olle Jonson.

Läs mer

SFK Syd inbjuder SFK-medlemmar och kvalitetsintresserade till en frukostträff i samarbete med Ansvarsfullt.se.Kl 08:00 Frukost och...

Läs mer

Svenska Förbundet för Kvalitet  |  Box 5052 Postnr 200 71 Malmö  |  Tel 08-753 97 44 | info@sfk.se                                     © SFK  |  » Om cookies  |  » Sitemap