Livsmedel, läkemedel och kemisk-tekniska produkter – SFK-LLK

LLK är en sektion inom Svenska Förbundet för Kvalitet som verkar inom branscherna Livsmedel, Läkemedel och Kemisk-tekniska produkter.

Sektionen fokuserar på frågor av gemensamt intresse inom och mellan dessa tre branscher vilka har väldigt många likheter men också en del skillnader.
Detta ger oss stora möjligheter att lära av varandra och att knyta värdefulla kontakter vilket är en bra grund i arbetet med ständiga förbättringar. För frågor och mer information kontakta llk@sfk.se

Styrelsen

Aktiviteter, kommande:
2018-03-20 Studiebesök Vidinge Grönt + årsmöte 2018

Aktiviteter, genomförda:
2017-11-30 Frukostseminarium med tema FSSC 22000 Ver 4
2017-03-16 Årsmöte och seminarium hos Orkla Foods i Malmö.
2016-03-15 Säkerställande av renhet inom tillverkning av livsmedel & läkemedel
2016-03-09 Redlighet och förfalskning inom Livsmedelsindustrin
2015-03-12 Avvikelsehantering samt studiebesök på Pågen i Malmö

SFK-BYGG inbjuder, 2018-04-18 kl 16.30, till årsmöte och studiebesök på Slussen i StockholmDavid Möller IT/BIM expert...

Läs mer

Varmt välkomna till Årsmöte för SFK Syd! Plats för Café kvalitet följt av årsmöte SFK Syd:Sensussalen, Studentgatan 2, 2...

Läs mer

Förbättringar, innovationer och PopUpLab ”Hur man kan jobba med förbättringar och innovationer i en visions- och...

Läs mer

Q-share är en modell för erfarenhetsutbyte. Vid detta tillfälle får vi en kortare introduktion till ett aktuellt ämne och därefter...

Läs mer

Nya krav i arbetsmiljö – undvik sanktionsavgifter!Praktiska råd och tips för att uppfylla arbetsmiljökraven samt...

Läs mer

SFK DG inbjuder 2018-04-12 till ett kombinerat årsmöte och seminarium med tema:Human Lean - respekt för människan och kontinuerlig...

Läs mer

Missa inte chansen, 2018-04-25 , bjuder SFK Väst in till:   ”Alla goda ting är tre”, Strategi, process och mätning – hur...

Läs mer

Svenska Förbundet för Kvalitet  |  Box 5052 Postnr 200 71 Malmö  |  Tel 08-753 97 44 | info@sfk.se                                     © SFK  |  » Om cookies  |  » Sitemap