Bygg- SFK-B

SFK-B är en sektion inom Svenska Förbundet för Kvalitet, vars syfte är att främja kvalitet,
miljö och verksamhetsutveckling, inom hela byggsektorn.

 Byggsektionen skall:

  • sprida kunskap om kvalitets- och miljöfrågorna och främja verksamhetsutvecklingen i bygg- och anläggningssektorn
  • stimulera till kunskapstransport och vidareutveckling genom erfarenhetsutbyte via seminarier och nätverksträffar regionalt och lokalt
  • lyfta fram problemområden och möjligheter för att ge olika aktörer inom sektorn nya insikter för att utveckla kvalitets- och miljöarbetet
  • belysa framgångsrika exempel på verksamhetsutveckling inom bygg- och anläggningssektorn
  • skapa tvärkontakter med beställare, projektörer, byggare, installatörer och myndigheter för fortsatt utveckling och samverkan inom hela byggsektorn

Styrelsen

Intressant och läsvärt:
Länk till folder om SFK-Bygg
Länk till aktuell utveckling och forskning i byggsektorn
Länk till litteratur och FoU rapporter

Aktivteter, kommande:
2018-03-12 Studiebesök ESS i Lund
Kvalitetschef Oskar Aurell, Skanska presenterar tillsammans med beställarrepresentanten Lars Persson megaprojektet och kontrollarbetet.
2018-04-18 Årsmöte i Stockholm
2018-04-18 Studiebesök Slussen i Stockholm; Omdaning av Slussen i Stockholm
Aktiviteter, genomförda:
2017-09-06 medlemsmöte och seminarium om CoClassKlas Eckerberg, Svensk Byggtjänst informerar
2017-06-08 Årsmöte med föredrag ”Kvalitetsstyrning i byggsektorn
2016-05-02 Årsmöte och föredrag ”Förbifart Stockholm”
Teknisk chef Jesper Niland presenterar Megaprojektet

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) finansierar branschgemensam forskning och utveckling åt bygg- och installationsföretagen. SBUF verkar för att utveckla byggprocessen så att det skapas bättre affärsmässiga förutsättningar för entreprenörer och installatörer att utnyttja forskning och driva utvecklingsarbete.

2018-09-05 kl 14-16: Vi börjar hösten med ett besök hos Tranås kommun. Christel Esbjörnsson, kvalitetsutvecklare på...

Läs mer

Under flera hundra års tid har Loka Brunn varit en mötesplats för människor. SFK VDÖ bjuder nu in till ett studiebesök på en av...

Läs mer

Det är en utmaning att starta rätt förbättringsprojekt, med rätt människor, med rätt mandat för att driva utvecklingen från...

Läs mer

Vi träffas på Hotell Riverton i Göteborg för en gemensam 3-rättersmiddag på kvällen den 13 september kl 18.00. Vi intar...

Läs mer

Vi vill även passa på att tipsa om höstens aktiviteter. Notera gärna i era almanackor så att ni inte missar något intressant.

Läs mer

Ledarskap i en lärande organisation. Oskar Olofsson är konsult och författare till boken ”Bästa kända arbetssätt” berättar...

Läs mer

Nu kan du söka SFKs pris för bästa uppsats/examensarbete inom kvalitets- och verksamhetsutveckling till minne av Olle Jonson.

Läs mer

Svenska Förbundet för Kvalitet  |  Aminogatan 34, 431 53 Mölndal   |  Tel 031-390 90 90 | info@sfk.se                                     © SFK  |  » Om cookies  |  » Sitemap