Bygg- SFK-B

SFK-B är en sektion inom Svenska Förbundet för Kvalitet, vars syfte är att främja kvalitet,
miljö och verksamhetsutveckling, inom hela byggsektorn.

 Byggsektionen skall:

  • sprida kunskap om kvalitets- och miljöfrågorna och främja verksamhetsutvecklingen i bygg- och anläggningssektorn
  • stimulera till kunskapstransport och vidareutveckling genom erfarenhetsutbyte via seminarier och nätverksträffar regionalt och lokalt
  • lyfta fram problemområden och möjligheter för att ge olika aktörer inom sektorn nya insikter för att utveckla kvalitets- och miljöarbetet
  • belysa framgångsrika exempel på verksamhetsutveckling inom bygg- och anläggningssektorn
  • skapa tvärkontakter med beställare, projektörer, byggare, installatörer och myndigheter för fortsatt utveckling och samverkan inom hela byggsektorn

Intressant och läsvärt:
Länk till folder om SFK-Bygg
Länk till aktuell utveckling och forskning i byggsektorn
Länk till litteratur och FoU rapporter

Aktivteter, kommande:
2017-09-06 medlemsmöte och seminarium om CoClass
Klas Eckerberg, Svensk Byggtjänst informerar

Aktiviteter, genomförda:

2017-06-08 Årsmöte med föredrag ”Kvalitetsstyrning i byggsektorn”
2016-05-02 Årsmöte och föredrag ”Förbifart Stockholm”
Teknisk chef Jesper Niland presenterar Megaprojektet

Styrelsen

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) finansierar branschgemensam forskning och utveckling åt bygg- och installationsföretagen. SBUF verkar för att utveckla byggprocessen så att det skapas bättre affärsmässiga förutsättningar för entreprenörer och installatörer att utnyttja forskning och driva utvecklingsarbete.

SFK-Småland ger en tvådagars internrevisionsutbildning där teori och praktik varvas. Genomgång av bl.a. processtänk, ISO...

Läs mer

Kombinera en god frukost med ett spännande föredrag av Anders Ljungberg, CEO Trivector LogiQ AB. Anders har doktorerat i...

Läs mer

Tomten var ett slags skuggbonde med övernaturliga krafter som såg till att gården har lycka med sig. Han antogs ofta vara den förste...

Läs mer

Svenska Förbundet för Kvalitet  |  Box 5052 Postnr 200 71 Malmö  |  Tel 08-753 97 44 | info@sfk.se                                     © SFK  |  » Om cookies  |  » Sitemap