Bygg- SFK-B

SFK-B är en sektion inom Svenska Förbundet för Kvalitet, vars syfte är att främja kvalitet,
miljö och verksamhetsutveckling, inom hela byggsektorn.

 Byggsektionen skall:

  • sprida kunskap om kvalitets- och miljöfrågorna och främja verksamhetsutvecklingen i bygg- och anläggningssektorn
  • stimulera till kunskapstransport och vidareutveckling genom erfarenhetsutbyte via seminarier och nätverksträffar regionalt och lokalt
  • lyfta fram problemområden och möjligheter för att ge olika aktörer inom sektorn nya insikter för att utveckla kvalitets- och miljöarbetet
  • belysa framgångsrika exempel på verksamhetsutveckling inom bygg- och anläggningssektorn
  • skapa tvärkontakter med beställare, projektörer, byggare, installatörer och myndigheter för fortsatt utveckling och samverkan inom hela byggsektorn

Styrelsen

Intressant och läsvärt:
Länk till folder om SFK-Bygg
Länk till aktuell utveckling och forskning i byggsektorn
Länk till litteratur och FoU rapporter

Aktivteter, kommande:
2018-03-12 Studiebesök ESS i Lund
Kvalitetschef Oskar Aurell, Skanska presenterar tillsammans med beställarrepresentanten Lars Persson megaprojektet och kontrollarbetet.
2018-04-18 Årsmöte i Stockholm
2018-04-18 Studiebesök Slussen i Stockholm; Omdaning av Slussen i Stockholm
Aktiviteter, genomförda:
2017-09-06 medlemsmöte och seminarium om CoClassKlas Eckerberg, Svensk Byggtjänst informerar
2017-06-08 Årsmöte med föredrag ”Kvalitetsstyrning i byggsektorn
2016-05-02 Årsmöte och föredrag ”Förbifart Stockholm”
Teknisk chef Jesper Niland presenterar Megaprojektet

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) finansierar branschgemensam forskning och utveckling åt bygg- och installationsföretagen. SBUF verkar för att utveckla byggprocessen så att det skapas bättre affärsmässiga förutsättningar för entreprenörer och installatörer att utnyttja forskning och driva utvecklingsarbete.

SFK-BYGG inbjuder, 2018-04-18 kl 16.30, till årsmöte och studiebesök på Slussen i StockholmDavid Möller IT/BIM expert...

Läs mer

Varmt välkomna till Årsmöte för SFK Syd! Plats för Café kvalitet följt av årsmöte SFK Syd:Sensussalen, Studentgatan 2, 2...

Läs mer

Förbättringar, innovationer och PopUpLab ”Hur man kan jobba med förbättringar och innovationer i en visions- och...

Läs mer

Q-share är en modell för erfarenhetsutbyte. Vid detta tillfälle får vi en kortare introduktion till ett aktuellt ämne och därefter...

Läs mer

Nya krav i arbetsmiljö – undvik sanktionsavgifter!Praktiska råd och tips för att uppfylla arbetsmiljökraven samt...

Läs mer

SFK DG inbjuder 2018-04-12 till ett kombinerat årsmöte och seminarium med tema:Human Lean - respekt för människan och kontinuerlig...

Läs mer

Missa inte chansen, 2018-04-25 , bjuder SFK Väst in till:   ”Alla goda ting är tre”, Strategi, process och mätning – hur...

Läs mer

Svenska Förbundet för Kvalitet  |  Box 5052 Postnr 200 71 Malmö  |  Tel 08-753 97 44 | info@sfk.se                                     © SFK  |  » Om cookies  |  » Sitemap