SFK Väst: Erfarenheter från 100 Black Belt...

Publicerad 2018-06-18

Det är en utmaning att starta rätt förbättringsprojekt, med rätt människor, med rätt mandat för att driva utvecklingen från rätt perspektiv och som dessutom klarar att plantera  ny kunskap och nya rutiner på rätt ställe i organisationen.

Syftet med detta föredrag är att ge några nycklar till hur en förbättringsledare kan tänka och jobba, när man själv är en del  av systemet, för att hitta nya vägar och perspektiv till förbättringar och för att hjälpa dem som äger problemet att undvika springa på lösning genom att istället kritiskt våga ifrågasätta den första problembeskrivningen, som ofta bara är en ytlig  beskrivning av symtomen på ett underliggande problem beskriven endast med befintliga gemensamma begrepp och termer.  Nya lösningar börjar med att definiera nytt språk.

Datum: 2018-10-11
Tid: 13.00-16.00
Lokal: meddelas senare
Anmälan: Ännu ej öppnad
Peter Hammersberg, Chalmers:

2018-09-05 kl 14-16: Vi börjar hösten med ett besök hos Tranås kommun. Christel Esbjörnsson, kvalitetsutvecklare på...

Läs mer

Under flera hundra års tid har Loka Brunn varit en mötesplats för människor. SFK VDÖ bjuder nu in till ett studiebesök på en av...

Läs mer

Det är en utmaning att starta rätt förbättringsprojekt, med rätt människor, med rätt mandat för att driva utvecklingen från...

Läs mer

Vi träffas på Hotell Riverton i Göteborg för en gemensam 3-rättersmiddag på kvällen den 13 september kl 18.00. Vi intar...

Läs mer

Vi vill även passa på att tipsa om höstens aktiviteter. Notera gärna i era almanackor så att ni inte missar något intressant.

Läs mer

Ledarskap i en lärande organisation. Oskar Olofsson är konsult och författare till boken ”Bästa kända arbetssätt” berättar...

Läs mer

Nu kan du söka SFKs pris för bästa uppsats/examensarbete inom kvalitets- och verksamhetsutveckling till minne av Olle Jonson.

Läs mer

Svenska Förbundet för Kvalitet  |  Aminogatan 34, 431 53 Mölndal   |  Tel 031-390 90 90 | info@sfk.se                                     © SFK  |  » Om cookies  |  » Sitemap