SFK Väst; Inbjudan till "Ledarskap i en lärande ...

Publicerad 2018-05-08

Ledarskap i en lärande organisation. 

Oskar Olofsson är konsult och författare till boken ”Bästa kända arbetssätt” berättar hur vi i praktiken kan ge förtroende till medarbetarna att själva utveckla och förbättra sina arbetsinstruktioner och standarder. Detta är enligt Oskar en förutsättning för att lyckas i leanarbetet och med ständiga förbättringar. 

Datum: 2018-08-28
Tid: 13.00-ca16.30
Plats: Centralhuset Konferens, Nils Ericsonplatsen 4 Göteborg 

Oskar menar att vi med stabs- och chefstyrda standarder får ett tungrott förbättringsarbete eftersom toppstyrning dödar kreativitet och engagemang. Förbättringstavlor, förbättringsmöten eller IT-system ger inte mycket om personalen inte känner ägande för sitt arbetssätt. 

Vi behöver därför ge alla medarbetare kunskap, verktyg och tid att tillsammans med sina kollegor komma överens om ett gemensamt arbetssätt. På så vis bygger upp en kunskapsbank och arbetsmetoder som skapar kvalitet och stabilitet och där vi kan hitta grundorsakerna vid problem.

Som ledare behöver vi ägna mer tid åt hur arbetet utförs i dialog med medarbetarna än vad vi kanske gjorde tidigare när vi inte hade så många fungerande arbetsinstruktioner.

Genom att ge medarbetarna förtroende att utveckla och äga sitt arbetssätt och genom ett ledarskap som hela tiden för en dialog med medarbetarna skapar vi en lärande organisation.

Anmälan: Ännu ej aktiverad.

2018-09-05 kl 14-16: Vi börjar hösten med ett besök hos Tranås kommun. Christel Esbjörnsson, kvalitetsutvecklare på...

Läs mer

Under flera hundra års tid har Loka Brunn varit en mötesplats för människor. SFK VDÖ bjuder nu in till ett studiebesök på en av...

Läs mer

Det är en utmaning att starta rätt förbättringsprojekt, med rätt människor, med rätt mandat för att driva utvecklingen från...

Läs mer

Vi träffas på Hotell Riverton i Göteborg för en gemensam 3-rättersmiddag på kvällen den 13 september kl 18.00. Vi intar...

Läs mer

Vi vill även passa på att tipsa om höstens aktiviteter. Notera gärna i era almanackor så att ni inte missar något intressant.

Läs mer

Ledarskap i en lärande organisation. Oskar Olofsson är konsult och författare till boken ”Bästa kända arbetssätt” berättar...

Läs mer

Nu kan du söka SFKs pris för bästa uppsats/examensarbete inom kvalitets- och verksamhetsutveckling till minne av Olle Jonson.

Läs mer

Svenska Förbundet för Kvalitet  |  Aminogatan 34, 431 53 Mölndal   |  Tel 031-390 90 90 | info@sfk.se                                     © SFK  |  » Om cookies  |  » Sitemap