SFK Syd kallar 2018-03-28 till årsmöte i Malmö

Publicerad 2018-03-21

Varmt välkomna till Årsmöte för SFK Syd!

 Plats för Café kvalitet följt av årsmöte SFK Syd:

Sensussalen, Studentgatan 2, 2 vån, Malmö (mitt emot HansaCompagniet).
Tid: 28 mars kl 8-11.
Vi möts kl 8:00 och då serveras frukost.  

08:30 - 09.30
Tema Café kvalitet: Kvalitetsarbetet vid Malmö Universitet. 
Vi är otroligt glada över att välkomna Christina Johnsson som presenterar sig i nätverket och berättar om kvalitetsarbetet vid Malmö Universitet.  Christina är prefekt för institutionen för skolutveckling och ledarskap, och är också universitetslektor vid Malmö Universitet

Efter föredraget och diskussioner inom nätverket följer årsmöte och konstituerande styrelsemöte, beräknad tid 9:30-11. 

Vi ser fram emot en givande förmiddag tillsammans!

Styrelsen SFK Syd genom 

Anne A Marbrandt, 0734-274050  Ordförande SFK Syd
Länk till anmälan

Dagordning

Mötet öppnas av föreningens ordförande 

- Fråga om mötets behöriga utlysande  
- Fastställande av föredragningslista 
- Val av ordförande för mötet 
- Val av sekreterare för mötet 
- Val av två justeringsmän
- Bekräftande av stadgeändring 
- Föregående årsmötesprotokoll 
- Styrelsens verksamhetsberättelse 
- Revisorernas berättelse 
- Fastställande av balans- och resultaträkning 
- Beslut om ansvarsfrihet för föreningens styrelse 
- Val av föreningens ordförande 
- Val av övriga styrelseledamöter 
- Val av revisorer och revisorssuppleanter 
- Val av valberedning  
- Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår 
- Inkomna motioner 
- Övriga ärenden   

Mötets avslutande

SFK-BYGG inbjuder, 2018-04-18 kl 16.30, till årsmöte och studiebesök på Slussen i StockholmDavid Möller IT/BIM expert...

Läs mer

Varmt välkomna till Årsmöte för SFK Syd! Plats för Café kvalitet följt av årsmöte SFK Syd:Sensussalen, Studentgatan 2, 2...

Läs mer

Förbättringar, innovationer och PopUpLab ”Hur man kan jobba med förbättringar och innovationer i en visions- och...

Läs mer

Q-share är en modell för erfarenhetsutbyte. Vid detta tillfälle får vi en kortare introduktion till ett aktuellt ämne och därefter...

Läs mer

Nya krav i arbetsmiljö – undvik sanktionsavgifter!Praktiska råd och tips för att uppfylla arbetsmiljökraven samt...

Läs mer

SFK DG inbjuder 2018-04-12 till ett kombinerat årsmöte och seminarium med tema:Human Lean - respekt för människan och kontinuerlig...

Läs mer

Missa inte chansen, 2018-04-25 , bjuder SFK Väst in till:   ”Alla goda ting är tre”, Strategi, process och mätning – hur...

Läs mer

Svenska Förbundet för Kvalitet  |  Box 5052 Postnr 200 71 Malmö  |  Tel 08-753 97 44 | info@sfk.se                                     © SFK  |  » Om cookies  |  » Sitemap